Angielski na własną rękę

09.03.12

Współcześnie, kiedy głód wiedzy, obecny szczególnie w środowiskach młodych osób jest bardzo duży mamy coraz częściej do czynienia z formami samo udoskonalania się, w tym również samokształcenia.

Jedną z dziedzin, która najczęściej jest wybierana do samodzielnego rozwoju są języki. Oczywiście najbardziej popularnym jest angielski, na który kładzie się szczególny nacisk.

Idąc za popytem, producenci podręczników, płyt i kursów w różnej formie, w tym także interaktywnej stworzyli szeroką gamę produktów, które pomagają w samodzielnej nauce. Lektorzy, zadania i szeroko opisana teoria dają możliwość swobodnego rozwijania własnych umiejętności. Inteligentnie rozłożone na etapy i poziomy informacje pomagają w efektywnym zdobywaniu i zatrzymywaniu wiedzy. Wykorzystuje się ją wykonując ćwiczenia, pisząc „zadane” prace oraz czytając i mówiąc wraz z lektorem, lub po nim powtarzając.

Początkowo sceptyczne nastawienie okazało się całkowicie błędne, jako że przy zachowaniu konsekwencji i terminowości, a także rzetelnej nauce istnieją bardzo duże szanse na powodzenie.

więcej...

Nauka angielskiego w Polsce

09.06.11

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło szereg korzyści dla przedsiębiorców, ale także zwykłych obywateli, a przede wszystkim młodzieży. To dla niej otworzyły się urzędy, szkoły, firmy, uniwersytety, a co za tym idzie wymagana jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Angielski na własną rękę

09.03.12

Współcześnie, kiedy głód wiedzy, obecny szczególnie w środowiskach młodych osób jest bardzo duży mamy coraz częściej do czynienia z formami samo udoskonalania się, w tym również samokształcenia.